Fitrah, Selvi Amalia, Nursyamsida Tohari, and Suwarso Suwarso. “Analisis Likuiditas Pada Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) BMT Tanjung Paiton – Probolinggo”. ACCOUNT (Journal of Accounting and Finance) 1, no. 1 (March 28, 2023): 23–35. Accessed April 19, 2024. https://jurnal.unipar.ac.id/index.php/account/article/view/1016.