Fitrah, S. A., N. Tohari, and S. Suwarso. “Analisis Likuiditas Pada Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) BMT Tanjung Paiton – Probolinggo”. ACCOUNT (Journal of Accounting and Finance), vol. 1, no. 1, Mar. 2023, pp. 23-35, doi:10.31537/account.v1i1.1016.