[1]
Fitrah, S.A., Tohari, N. and Suwarso, S. 2023. Analisis Likuiditas pada Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) BMT Tanjung Paiton – Probolinggo. ACCOUNT (Journal of Accounting and Finance). 1, 1 (Mar. 2023), 23–35. DOI:https://doi.org/10.31537/account.v1i1.1016.